Đăng Ký
 • Mở sự kiện

Thông tin!

MÁY CHỦ ĐẾ VƯƠNG

Nói Không Với hút máu game thủ,đồ đạc trong game giá trị cao,hệ thống event phong phú đa dạng

Alpha Test: 13h00 ngày 05/05/2022 - Open Beta: 13h00 ngày 08/05/2022

Thông tin Server

 • Exp : x150
 • Tỉ lệ Drop : 10%
 • Phiên bản : Season 6.9 Classic
 • Độc quyền bởi MU-BAVUONG.VN/li>
 • Reset: tích hợp autoreset ingame
 • Giới hạn Reset : 5 lần/ngày
 • Antihack : SHARK Cá Mập
 • Alpha Test : 13h00 Ngày 05/05/2022
 • Open Beta : 13h00 Ngày 08/05/2022

Thông tin Sub

Sub 1 2 3 4 5 10
Quái Vật Không Không
Giao dịch không không không Không Không
Hòm đồ
PK (PvP) không
Shop Cá nhân không không không không không
Chao Golbin Không Không Không Không Không

Sự kiện!

Đua TOP Alpha Test Reset all

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 05/05/2022 ~ 23h59 ngày 07/05/2022

Thông tin sự kiện Đua TOP
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Nếu bằng số lần reset thì tính tới lever, nếu bằng lever tính tới thời gian rs sớm nhất
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Lưu ý:( 1 id chỉ nhận được 1 giải)

TOP 1

1 w1 trắng ( theo class)

TOP 2

500K WCOIN

TOP 3

200K WCOIN
div class="page-3 page bg-page-3-tab-1">

Sự kiện!

Đua TOP Alpha Test Đập đồ

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 05/05/2022 ~ 23h59 ngày 07/05/2022

Thông tin sự kiện Đua TOP
 • các nhân vật đập lên 1 sét đồ +15 sớm nhất chụp ảnh chía sẻ trên trang gruop
 • Luu ý ( đối với rf và mg thì thêm 1 vũ khí
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Lưu ý:( 1 id chỉ nhận được 1 giải)

TOP 1

500K WCOIN

TOP 2

300K WCOIN

TOP 3

200K WCOIN

Sự Kiện

Đua Tốp Master

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ 23h45 ngày 22/05/2022

Thông Tin Sự Kiện Đua TOP Master
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có điểm master cao nhất trên bảng xếp hạng
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Lưu ý:( 1 id chỉ nhận được 1 giải)

TOP 1

1m wcoin + 50bs

TOP 2

500k wcoin + 30bs

TOP 3

300k wcoin + 10bs

Sự kiện!

Đua TOP CHỦNG TỘC

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ 23h45 ngày 22/05/2022

Thông tin sự kiện Đua Top Chủng Tộc
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có số lần Reset cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Lưu ý:( 1 id chỉ nhận được 1 giải)

TOP 1

500.000 Wcoin

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 3

200.000 Wcoin

Sự kiện!

ĐUA TOP BANG HỘI

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ 23h45 ngày 07/06/2022

Thông tin sự kiện Đua Tốp Bang Hội
 • Hệ thống sẽ tự động Cập Nhập Số Thành viên Tối Đa (40 ) và Tính Tổng Số Point Của Bang Hội
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

1 Sói Tấn Công + 200bs + 5m Wcoin

TOP 2

1 Sói Phòng Thủ + 100bs + 2m Wcoin

Sự kiện!

ĐUA TOP RESET ALL

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ Đến 23h45 ngày 22/05/2022

Thông tin sự kiện Đua Tốp Reset All
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Nhân vật nào có reset cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Lưu ý:( 1 id chỉ nhận được 1 giải)

TOP 1

1000.000 WCOIN + 1 Lông vũ or (Huy Hiệu Hoàng Tộc)

TOP 2

1000.000 WCOIN + 50bs

TOP 3

500.000 WCOIN + 30bs

Sự kiện!

Đua TOP SĂN BOSS

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ 23h45 ngày 22/05/2022

Thông tin sự kiện Đua Top Săn Boss Tính Điểm PCP
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Các Nhân Vật Có Số Điểm PCP Cao Nhất và Nhanh Nhất Lên Đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Lưu ý:( 1 id chỉ nhận được 1 giải)

TOP 1

500k ATM + 50bs

TOP 2

500.000 Wcoin + 30bs

TOP 3

300.000 Wcoin + 20bs

Sự kiện!

Đua TOP TIÊU PHÍ

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ 23h45 ngày 22/05/2022

Thông tin sự kiện Đua Top Tiêu Phí
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Các Nhân Vật Tiêu phí Cao Nhất Lên Đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
 • Lưu ý: ( Số Tiền Tiêu phí sẽ được tính trên wed và đạt trên 10M mới nhận được tốp)

TOP 1

1 Cánh Cấp 2 luck + MNL

TOP 2

1 Cánh Cấp 2 luck

TOP 3

1 Cánh Cấp 2 trắng

Sự kiện!

Đua TOP PHONG THẦN

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ 23h45 ngày 22/05/2022

Thông tin sự kiện Đua Top Phong Thần
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Các Nhân Vật Có chỉ số pk Cao Nhất Lên Đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

500k wcoin + 30bs

TOP 2

300k wcoin + 20bs

TOP 3

200k wcoin + 10bs

Sự kiện!

Đua TOP BloodCastle,DevilSquare,ChaosCastle

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/05/2022 ~ 23h45 ngày 22/05/2022

Thông tin sự kiện Đua Top GoblinCoin
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Các Nhân Vật Có chỉ số pk Cao Nhất Lên Đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

500k ATM + 50bs

TOP 2

500k wcoin + 30bs

TOP 3

300k + 20bs